Er veel praktische zaken om al vroeg in de zwangerschap te organiseren zoals kraamzorg, de erkenning en kinderopvang. Wat later in de zwangerschap regel je de kinkhoest-vaccinatie.

kraamzorg

Kraamzorg

De kraamverzorgster komt na de bevalling tot en met de achtste dag bij je thuis om de controles voor jou en je baby te doen. Als je thuis bevalt assisteert de kraamverzorgster bij de thuisbevalling, soms assisteert de kraamzorg ook bij een poliklinische bevalling. Als je in Nederland in het ziekenhuis bevalt, blijf je daar maar kort. In het buitenland blijven vrouwen minimaal een paar dagen in het ziekenhuis, maar daar kennen ze het systeem van de kraamzorg niet. De dames van de kraamzorg hebben veel expertise en helpen je in de eerste week echt op weg. Ze helpen met de voeding, de dagelijkse controles, en hebben veel tips voor je. Als je wel langer in het ziekenhuis moet blijven, gaan deze dagen af van de kraamzorg, maar dan krijg je natuurlijk de hulp in het ziekenhuis. De kraamzorgorganisaties waar we veel mee samenwerken zijn natuurlijke kraamzorg en kraamzorg 1op1.

erkenning

Erkenning

Als je niet getrouwd bent is het belangrijk om de erkenning te regelen voordat de baby geboren is. Hiervoor moet je samen met je partner een afspraak maken op het stadsdeelkantoor. Je krijgt een formulier met de mooie titel ‘erkenning van de ongeboren vrucht’. Bij de erkenning wordt ook de achternaam van het kind vastgelegd. Bij een tweede kindje van dezelfde partner kan je het erkennings-formulier downloaden van de gemeentewebsite en thuis laten tekenen door je partner. Als je geregistreerd partners bent, gelden dezelfde regels als bij getrouwd zijn. Bij partners van hetzelfde geslacht zijn er diverse mogelijkheden om erkenning en ouderlijke macht te regelen. Erkennen doe je bij een stadsloket.

kinderopvang

Kinderopvang

Het is goed om op tijd te bedenken wat je wilt na je verlof: wil je kinderopvang of blijf je langer thuis, of kun je het onderling en met behulp van ouders zo regelen dat er geen kinderopvang nodig is? Wil je een gastouder of wil je een kinderdagverblijf? Het is goed om je tijdig te oriënteren, want soms zijn er wachtlijsten op de plek waar je je wilt inschrijven. Kijk bijvoorbeeld ook naar mogelijkheden voor ouderschapsverlof.

kinkhoestvaccinatie

Kinkhoestvaccinatie

De kinkhoestvaccinatie is de ‘22 wekenprik‘en kan gezet worden vanaf 22 weken. Het beschermt je baby in de eerste maanden tegen kinkhoest, tot het rijksvaccinatieprogramma start.

verlof

Verlof

Je zwangerschapsverlof kun je laten ingaan tussen 34 en 36 weken zwangerschapsduur, je regelt dit verder met je werkgever. Ben je zelfstandige, dan kun je een uitkering aanvragen bij het UWV. Kijk hier voor een infografic rondom zwangerschaps en ouder verlof.