Verloskundigenpraktijk Vondelpark

Verloskundigen:

 • Constance Erwich
 • Caroline Grootes
 • Ank de Jonge

Adres:
Brederodestraat 108
1054 VH Amsterdam
tel. 06 - 524 789 53
fax. 020 - 772 83 66
info@vondelpark.nu

Aanmelden eerste afspraak:
dagelijks 10u - 20u:
06 - 524 789 53
online aanmelden

Telefonisch spreekuur:
dagelijks tussen 13u - 14u, voor verzetten van afspraken en niet dringende vragen.

many things that count,
can not be counted

Verloskundigenpraktijk Vondelpark

De Verloskundigenpraktijk Vondelpark behoort tot een netwerk van kleinschalige verloskundigenpraktijken.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Geboorte is een normale gebeurtenis in het leven van de vrouw.
 • De relatie van de verloskundige met de zwangere en haar partner is een gelijkwaardige relatie. In deze relatie gaat het om het opbouwen van vertrouwen en het zoeken naar middelen die het gevoel van controle over de gebeurtenissen tijdens de zwangerschap en de baring kunnen versterken.
 • Het proces van zwanger zijn, baren en de eerste tijd met de baby wordt ondersteund door de deskundigheid van de verloskundige.
 • De verloskundige fungeert in de daartoe aangewezen situaties als intermediair tussen de zwangere en derden die uit hoofd van hun deskundigheid hulp aan de zwangere en haar partner verlenen. Uitgangspunt is echter de autonomie van de a.s moeder en vader.
 • Omdat een bevalling niet allleen van de zwangere en haar partner een lichamelijke en emotionele inspanning vergt maar ook van de verloskundige, is de verloskundige beperkt in het aantal bevallingen waar zij zorg aan kan verlenen.


Wat betekent bovenstaande in de praktijk?

 • De verloskundigenpraktijk neemt een beperkt aantal zwangeren aan per maand.
 • Bij de spreekuren kun je desgewenst vaker dezelfde verloskundige zien
  (behoudens in vakanties).
 • Je ontmoet ook de andere verloskundigen in deze praktijk minimaal één keer of vaker.
 • Er is een grote kans dat bij je bevalling een verloskundige is die je vaker gezien hebt.
 • Er is een grote kans dat je in de kraamperiode ook de verloskundige ziet die bij de bevalling is geweest. Indien dat niet lukt kan er altijd een nacontrole bij die verloskundige gepland worden.
 • Flexibiliteit. Het is makkelijk in bijzondere omstandigheden wat meer tijd
  voor je in te ruimen.
 • Alle verloskundigen in deze praktijk werken vanuit dezelfde uitgangspunten en visie.
 • Er is wekelijks overleg tussen de verloskundigen zodat je actuele gegevens en bijzonderheden bij elk van ons bekend zijn.
 • Afspraken die met de ene verloskundige worden gemaakt gelden ook bij de ander.
 • Geautomatiseerde praktijkvoering zodat uitwisseling van gegevens eenvoudig plaats kan vinden.
 • Mogelijkheid tot het samen met je partner en de verloskundige opstellen van een geboorteplan (facultatief).
 • Indien gewenst extra begeleiding bij borstvoeding dan wel verlenging van de kraambedperiode.


Zijn er ook nadelen aan deze werkwijze?
De nadelen zijn: dat het een enkele keer voor kan komen dat een spreekuur uitgesteld wordt tot de volgende dag omdat de verloskundige naar een bevalling toe moet.

De praktijk is lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen KNOV.
Alle verloskundigen zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister voor verloskundigen.